Banner Viadrina

Oferta zajęć

Uwagi ogólne

Następujące linki są dostępne w językach angielskim lub niemieckim.

Proszę pamiętać, że komunikacja mailowa z Wydziałem Nauk Ekonomicznych oraz studentami Europejskiego Uniwersytetu Viadrina następuje tylko i wyłącznie poprzez Viadrina-E-Mail, który otrzymaliście Państwo wraz z dokumentami potwierdzającymi przyjęcie na studia. (Uwaga: nazwa użytkownika oraz hasło odpowiadają loginowi na hisportalu.)