Banner Viadrina

O nas

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą rozpoczął działalność w 1993 roku. Obecnie na kierunkach ekonomicznych zapisanych jest ok. 1700 studentek i studentów. Szczególny charakter wydziału związany jest z jego międzynarodowym profilem. Jedna trzecia studiujących pochodzi z zagranicy, a Wydział Nauk Ekonomicznych współpracuje z ponad 150 uniwersytetami partnerskimi w 41 krajach na całym świecie.

Oferta studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych obejmuje kierunki

  • International Business Administration (Bachelor),
  • Internationale Betriebswirtschaftslehre (Bachelor),
  • Recht und Wirtschaft | Wirtschaft und Recht (Bachelor),
  • International Business Administration (Master) oraz
  • European Studies (Master).

Krytyczne dociekania, analizowanie tradycyjnych sposobów myślenia i wnikanie w nietypowe systemy myślenia zwiększają potencjał umysłowy i umożliwiają pojmowanie rzeczy w szerszym kontekście oraz bardziej elastyczne reagowanie na nowe wyzwania. Poza fachową znajomością z zakresu nauk ekonomicznych, studia na Viadrinie przekazują wiedzę ogólną umożliwiającą poruszanie się w złożonych warunkach kontekstowych. Dlatego w ramach kierunków ekonomicznych zintegrowane zostało kształcenie języków obcych oraz elementy studiów kulturoznawczych i prawniczych. Taki system kształcenia przygotowuje ponadto studentki i studentów do podjęcia funkcji kierowniczych.